Warunki korzystania

Korzystając z usług https://download24.net, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków określonych na tej stronie:

  1. Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Nie wolno naruszać praw autorskich, znaków towarowych ani innych zastrzeżonych praw informacyjnych żadnej ze stron.
  2. Wszystkie dane multimedialne pobrane za pośrednictwem naszego serwisu służą wyłącznie do użytku osobistego. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania związane z danymi.
  3. Ta witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki tych witryn. Możesz zapoznać się z warunkami i polityką prywatności stron internetowych, do których uzyskujesz dostęp.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia dowolnej usługi w dowolnym momencie.
  5. Zachowujemy oddzielną Politykę prywatności, a Twoja zgoda na niniejsze Warunki oznacza również Twoją zgodę na Politykę prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w dowolnym momencie poprzez umieszczenie takich zmian w Serwisie. Żadne inne powiadomienie nie może zostać przesłane do Ciebie o jakichkolwiek poprawkach. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian będzie równoznaczne z akceptacją tych zmian, niezależnie od tego, czy faktycznie je przeczytałeś.
  6. Ta witryna : https: //download24.net może od czasu do czasu zmieniać Warunki. Po wprowadzeniu zmian opublikujemy zmienione Warunki tutaj. Rozumiesz i zgadzasz się, że jeśli korzystasz z Usług po dacie zmiany obowiązujących Warunków, oznacza to akceptację zaktualizowanych Warunków.
  7. Ta usługa nie jest w żaden sposób powiązana z Facebookiem. youtubem oraz innymi serwisami.
  8. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dobrą jakość naszych usług. Nie oferujemy żadnej gwarancji związanej z korzystaniem z tej usługi.